Telefonske centrale

Obavljamo nabavku, ugradnju i programiranje telefonskih centrala renomiranih proizvođača kako za potrebe manjih kancelarija, tako i za potrebe velikih sistema, koji zahtevaju nekoliko stotina lokala.

U našem proizvodnom programu se nalaze VoIP telefonske centrale. Ovaj  moderan telekomunikacioni sistem koriste firme bez obzira na veličinu jer se veoma lako proširuju do željenog broja lokala, lako se povezuju sa hotelskim i drugim softverom i omogućava sigurnost, kvalitet i nisku cenu u eksploataciji. Dodatna pogodnost za ove sisteme je mogućnost izrade kol centra. Bazirane su na open source programima, a izvode ih domaći stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom sa svim tipovima telefonskih centrala.

Bez obzira da li imate malu ili veliku kompaniju, pomoći ćemo vam oko izbora centrale, njene ugradnje i održavanja.

Kao svaki sistem i ovaj zahteva nadzor i održavanje koji su obezbeđeni u garantnom roku, a nakon isteka garancije možete potpisati ugovor o održavanju  koji garantuje obezbeđenje neprekidnog rada i produženja roka trajanja vaše telefonske centrale.

Održavanje telefonske centrale podrazumeva redovnu preventivnu kontrolu i testiranje vaše opreme, obezbeđenje on-line održavanja i snabdevanje rezervnim delovima. Ukoliko ipak dodje do problema, serviser se hitno odaziva na poziv i započinje servisnu intervenciju na osnovu prijave kvara od strane korisnika, praktično odmah - on line ili dolazi kod vas u najkraćem roku.

Ukoliko niste sigurni koji tip odgovara vašim potrebama kontaktirajte nas.