VoIP telekomunikacioni sistemi

Poslovanje svih privrednih subjekata zavisi od pouzdanosti i bezbednosti telekomunikacionog sistema. Danas se posluje u kompetitivnom okruženju koje zahteva vrhunske komunikacione i IT sisteme.

Postoje tri glavna razloga zbog kojih se prelazi sa klasične na IP telefoniju, i to su:

-      smanjenje troškova poslovanja,

-      povećana fleksibilnost sistema i

-      unapređenje korisničkog servisa.

ljudi

 Moderna IP rešenja mogu značajno umanjiti telefonske račune pre svega zbog eliminisanja međugradskih i međunarodnih poziva. Zahvaljujući povezivanju svih poslovnih jedinica u jedinstveni sistem, IP telefonija omogućava besplatne pozive između korisnika unutar iste mreže. Za kompanije koje imaju veliki broj poslovnica i radnika na terenu, to je velika prednost.

Programi za povećanje produktivnosti mogu da transformišu desktop aplikacije u multimedijalni komunikacioni centar koji omogućava: pozivanje iz baze podataka, contact screen pop-up, identifikaciju poziva i integraciju kalendara, pa zaposleni imaju veću kontrolu voice i e-mail poruka i mogu ih prosleđivati kolegama, pozivati jedni druge i uspostavljati konferencijske pozive.

Softphone aplikacije zaposlenima omogućavaju da budu u pokretu, a da im se pozivi rutiraju na laptop i da budu operativni sa bilo koje lokacije, a što je još važnije, omogućeno je klijentima da komuniciraju sa svojim kontaktom čak i kada je na putu.

Zahvaljujući integraciji IP telefonije, kompjuterskih tehnologija i poslovnih aplikacija, sistem može da pruži pravu informaciju operateru u pravom trenutku – kada se korisnik javi. Tada se na ekranu pojave brojevi telefona i računa, kao i trenutno stanje na računu.

Sistem eliminiše mogućnost da se klijentu postavljaju ista pitanja više puta, zato što se najnovije informacije uključujući i beleške koje su napravljene tokom prethodnih poziva pojavljuju na ekranu operatera. Sve ove mogućnosti korisničkog servisa povećavaju zadovoljstvo klijenata.