VOIP TELEFONSKE CENTRALE

Poslovanje svih privrednih subjekata zavisi od pouzdanosti i bezbednosti telekomunikacionog sistema. Danas se posluje u kompetitivnom okruženju koje zahteva vrhunske komunikacione i IT sisteme.
Postoje tri glavna razloga zbog kojih se prelazi sa klasične na IP telefoniju, i to su:
– smanjenje troškova poslovanja,
– povećana fleksibilnost sistema i
– unapređenje korisničkog servisa.

Moderna IP rešenja mogu značajno umanjiti telefonske račune pre svega zbog eliminisanja međugradskih i međunarodnih poziva. Zahvaljujući povezivanju svih poslovnih jedinica u jedinstveni sistem, IP telefonija omogućava besplatne pozive između korisnika unutar iste mreže. Za kompanije koje imaju veliki broj poslovnica i radnika na terenu, to je velika prednost.

VOIP CALL CENTRE

Programi za povećanje produktivnosti mogu da transformišu desktop aplikacije u multimedijalni komunikacioni centar koji omogućava: pozivanje iz baze podataka, contact screen pop-up, identifikaciju poziva i integraciju kalendara, pa zaposleni imaju veću kontrolu voice i e-mail poruka i mogu ih prosleđivati kolegama, pozivati jedni druge i uspostavljati konferencijske pozive. Softphone aplikacije zaposlenima omogućavaju da budu u pokretu, a da im se pozivi rutiraju na laptop i da budu operativni sa bilo koje lokacije, a što je još važnije, omogućeno je klijentima da komuniciraju sa svojim kontaktom čak i kada je na putu. Zahvaljujući integraciji IP telefonije, kompjuterskih tehnologija i poslovnih aplikacija, sistem može da pruži pravu informaciju operateru u pravom trenutku – kada se korisnik javi. Tada se na ekranu pojave brojevi telefona i računa, kao i trenutno stanje na računu. Sistem eliminiše mogućnost da se klijentu postavljaju ista pitanja više puta, zato što se najnovije informacije uključujući i beleške koje su napravljene tokom prethodnih poziva pojavljuju na ekranu operatera. Sve ove mogućnosti korisničkog servisa povećavaju zadovoljstvo klijenata.

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TELEFONSKIH SISTEMA

Kao svaki sistem i ovaj zahteva nadzor i održavanje koji su obezbeđeni u garantnom roku, a nakon isteka garancije možete potpisati ugovor o održavanju koji garantuje obezbeđenje neprekidnog rada i produženja roka trajanja vaše telefonske centrale. Održavanje telefonske centrale podrazumeva redovnu preventivnu kontrolu i testiranje vaše opreme, obezbeđenje on-line održavanja i snabdevanje rezervnim delovima. Ukoliko ipak dodje do problema, serviser se hitno odaziva na poziv i započinje servisnu intervenciju na osnovu prijave kvara od strane korisnika, praktično odmah - on line ili dolazi kod vas u najkraćem roku.

Scroll to Top