VOIP telekomunikacioni sistemi

Poslovanje svih privrednih subjekata zavisi od pouzdanosti i bezbednosti telekomunikacionog sistema. Danas se posluje u kompetitivnom okruženju koje zahteva vrhunske komunikacione i IT sisteme.
Postoje tri glavna razloga zbog kojih se prelazi sa klasične na IP telefoniju, i to su:
– smanjenje troškova poslovanja
– povećana fleksibilnost sistema
– unapređenje korisničkog servisa

Moderna IP rešenja mogu značajno umanjiti telefonske račune pre svega zbog eliminisanja međugradskih i međunarodnih poziva. Zahvaljujući povezivanju svih poslovnih jedinica u jedinstveni sistem, IP telefonija omogućava besplatne pozive između korisnika unutar iste mreže. Za kompanije koje imaju veliki broj poslovnica i radnika na terenu, to je velika prednost.

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE TELEFONSKIH SISTEMA

voip

Kao svaki sistem i ovaj zahteva nadzor i održavanje koji su obezbeđeni u garantnom roku, a nakon isteka garancije možete potpisati ugovor o održavanju  koji garantuje obezbeđenje neprekidnog rada i produženja roka trajanja vaše telefonske centrale.

Održavanje telefonske centrale podrazumeva redovnu preventivnu kontrolu i testiranje vaše opreme, obezbeđenje on-line održavanja i snabdevanje rezervnim delovima. Ukoliko ipak dodje do problema, serviser se hitno odaziva na poziv i započinje servisnu intervenciju na osnovu prijave kvara od strane korisnika, praktično odmah – on line ili dolazi kod vas u najkraćem roku.

VOIP call centre

Programi za povećanje produktivnosti mogu da transformišu desktop aplikacije u multimedijalni komunikacioni centar koji omogućava: pozivanje iz baze podataka, contact screen pop-up, identifikaciju poziva i integraciju kalendara, pa zaposleni imaju veću kontrolu voice i e-mail poruka i mogu ih prosleđivati kolegama, pozivati jedni druge i uspostavljati konferencijske pozive.

Softphone aplikacije zaposlenima omogućavaju da budu u pokretu, a da im se pozivi rutiraju na laptop i da budu operativni sa bilo koje lokacije, a što je još važnije, omogućeno je klijentima da komuniciraju sa svojim kontaktom čak i kada je na putu.

Zahvaljujući integraciji IP telefonije, kompjuterskih tehnologija i poslovnih aplikacija, sistem može da pruži pravu informaciju operateru u pravom trenutku – kada se korisnik javi. Tada se na ekranu pojave brojevi telefona i računa, kao i trenutno stanje na računu.

Sistem eliminiše mogućnost da se klijentu postavljaju ista pitanja više puta, zato što se najnovije informacije uključujući i beleške koje su napravljene tokom prethodnih poziva pojavljuju na ekranu operatera. Sve ove mogućnosti korisničkog servisa povećavaju zadovoljstvo klijenata.

Naši korisnici

Hotel Sloboda
Hotel Tornik
Hotel Park
Hotel Slatina
Hotel Monogram
informatika voip server
VOIP SISTEMI ZA VAŠE POSLOVANJE

SIGURNOST U KOMUNIKACIJI

NAŠA USLUGA JE KOMPLETNA – PROIZVODNJA ISPORUKA MONTAŽA PROGRAMIRANJE ODRŽAVANJE

Scroll to Top